طراحی ویترین سبز فضای انتظار کلینیک دکتر سرمدی واقع در نیاوران تهران طراحی ویترین سبز فضای انتظار کلینیک دکتر سرمدی واقع در نیاوران تهران طراحی ویترین سبز فضای انتظار کلینیک دکتر سرمدی واقع در نیاوران تهران طراحی ویترین سبز فضای انتظار کلینیک دکتر سرمدی واقع در نیاوران تهران
نام پروژه

کلینیک دکتر صمدیان

کارفرما

دکتر صمدیان

موقعیت

تهران | گاندی

وضعیت

ساخته شده

دسته بندی
تجاری, داخلی
توضیحات