دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای نمایشگاه محصولات بهداشتی بمناسبت 40 ساگلی برند ایران آوند فر (بس) واقع در المپیک تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای نمایشگاه محصولات بهداشتی بمناسبت 40 ساگلی برند ایران آوند فر (بس) واقع در المپیک تهران
نام پروژه

نوع سیستم

موقعیت

تهران | هتل المپیک

دسته بندی
بیرونی, تجاری
توضیحات