دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در لابی یک ساختمان مسکونی واقع در جنت آباد تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در لابی یک ساختمان مسکونی واقع در جنت آباد تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در لابی یک ساختمان مسکونی واقع در جنت آباد تهران
کارفرما

آقای مهندس شانجانی

نوع سیستم

معمار

آقای مهندس بهادری

ابعاد

31 مترمربع

موقعیت

تهران | جنت آباد

دسته بندی
داخلی, مسکونی
توضیحات