دیوار سبز دیوار سبز هیدروپونیک رستوران وایب | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک رستوران وایب | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال طراحی کاشت دیوار سبز هیدروپونیک رستوران وایب | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال
کارفرما

آقای فدوی

موقعیت

تهران | جردن

ابعاد پروژه

20 مترمربع

وضعیت

ساخته شده

عکاس

یاسمن بابایی

Category
تجاری, داخلی, هیدروپونیک
About This Project