کارفرما

نوع سیستم

معمار

آقای مهندس صادقی

ابعاد

16 مترمربع

موقعیت

تهران | جاده مخصوص

دسته بندی
تجاری, داخلی
توضیحات