نام پروژه

دیوار سبز سئول

کارفرما

خشت و فیروزه

معمار

مهندس شهروز شایگان

نوع سیستم

تری

موقعیت

تهران | سئول

ابعاد پروژه

6 متر مربع

وضعیت

ساخته شده

دسته بندی
داخلی, مسکونی
توضیحات