دیوار سبز هیدروپونیک شیراز | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک شیراز | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک شیراز | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک شیراز | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک شیراز | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک شیراز | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک شیراز | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال
کارفرما

سانا گستر سبز

موقعیت

تهران | شیراز

ابعاد پروژه

14 متر مربع

وضعیت

ساخته شده

عکاس

ندا آهنگری

Category
تجاری, داخلی, هیدروپونیک
About This Project