دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی املاک بارمان واقع در بلوار فردوس تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی املاک بارمان واقع در بلوار فردوس تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی املاک بارمان واقع در بلوار فردوس تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی املاک بارمان واقع در بلوار فردوس تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی املاک بارمان واقع در بلوار فردوس تهران

وضعیت

ساخته شده

نام پروژه

دیوار سبز بارمان

کارفرما

آقای جلیلی

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

تهران | باغ فردوس

ابعاد

دسته بندی
تجاری, داخلی
توضیحات