نمونه های اجرا شده دیوار سبز و طراحی فضای سبز

برخی از نمونه کارهای اجرا شده دیوار سبز و طراحی فضای سبز ضیااکو. برای دریافت مشاوره و برآورد هزینه با ما تماس بگیرید.

طراحی دیوار سبز برج کوروش شرکت ضیااکو

نمونه کار طراحی دیوار سبز برج کوروش شرکت ضیااکو
نمونه کار طراحی دیوار سبز برج کوروش شرکت ضیااکو
نمونه کار طراحی دیوار سبز برج کوروش شرکت ضیااکو
نمونه کار طراحی دیوار سبز برج کوروش شرکت ضیااکو
نمونه کار طراحی دیوار سبز برج کوروش شرکت ضیااکو
نمونه کار طراحی دیوار سبز برج کوروش شرکت ضیااکو
طراحی دیوار سبز آریان موتور ضیااکو
طراحی دیوار سبز آریان موتور ضیااکو

طراحی دیوار سبز هیدروپونیک شرکت ضیااکو

طراحی دیوار سبز هیدروپونیک شرکت ضیااکو
طراحی دیوار سبز هیدروپونیک شرکت ضیااکو
طراحی دیوار سبز هیدروپونیک شرکت ضیااکو
طراحی دیوار سبز هیدروپونیک شرکت ضیااکو
طراحی دیوار سبز هیدروپونیک شرکت ضیااکو
طراحی دیوار سبز هیدروپونیک شرکت ضیااکو
طراحی دیوار سبز هیدروپونیک شرکت ضیااکو
طراحی دیوار سبز هیدروپونیک شرکت ضیااکو

طراحی فضای سبز هرمس شرکت ضیااکو

طراحی فضای سبز هرمس ضیااکو
طراحی فضای سبز هرمس ضیااکو
طراحی فضای سبز هرمس ضیااکو
طراحی فضای سبز هرمس ضیااکو
طراحی فضای سبز هرمس شرکت ضیااکو
طراحی فضای سبز هرمس ضیااکو
طراحی فضای سبز ایران شهر ضیااکو
طراحی فضای سبز ایران شهر ضیااکو

طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو

طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو
طراحی روف گاردن شرکت ضیااکو

تماس با ضیااکو

جهت دریافت مشاوره و آشنایی با خدمات دیوار سبز و نگهداری ضیااکو

به اشتراک گذاری مطلب

در واتس‌اپ
در تلگرام
در لینکدین
به ایمیل

دیگر مقالات ضیااکو