دیوار سبز زایگان دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز زایگان توسط شرکت ضیااکو در لواسان تهران طراحی و اجرا شده است دیوار سبز دیوار سبز زایگان به روش هیدروپونیک توسط ضیااکو طراحی و اجرا شده است دیوار سبز
نام پروژه :

دیوار سز زایگان

کارفرما :

مهندس آشوری

معمار :

شرکت معماری دفتر دوم

نوع سیستم :

هیدروپونیک

موقعیت :

تهران | خدامی

Category
داخلی, مسکونی