دیواز سبز ظفر دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه

دیوار سبز ظفر

معمار

مهندس قیدی

نوع سیستم

پاد

موقعیت

تهران | جردن

ابعاد

_مترمربع

وضعیت

ساخته شده

Category
تجاری, داخلی
Tags
پوشش گیاهی, تابلو سبز, دکوراسیون داخلی, دیوار سبز