دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای نیمه باز یک خانه ی لوکس واقع در دیباجی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای نیمه باز یک خانه ی لوکس واقع در دیباجی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای نیمه باز یک خانه ی لوکس واقع در دیباجی تهران
کارفرما

آقای مهندس طباطبایی

نوع سیستم

معمار

خانم مهندس خسروی

ابعاد

10 مترمربع

موقعیت

تهران | دیباجی

Category
بیرونی, مسکونی