دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز حالاخورشید
نام پروژه:

دیوار سبز ارومیه

محل اجرا :

کلینیک درمانی

نوع سیستم :

هیدروپونیک

موقعیت :

ایران | ارومیه

Category
تجاری, داخلی