دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه:

دیوار سبز بهار و پاییز

کارفرما :

موزه هنر های معاصر تهران

نوع سیستم :

هیدروپونیک

موقعیت :

تهران | موزه هنره های معاصر تهران

وضعیت :

ساخته شده

Category
اداری, بیرونی, تجاری