دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه:

دیوار سبز بهار و پاییز

کارفرما :

موزه هنر های معاصر تهران

نوع سیستم :

هیدروپونیک

موقعیت :

تهران | موزه هنره های معاصر تهران

ابعاد:

48 مترمربع

سال اجرا:

1399

وضعیت :

ساخته شده

توضیحات:

امروزه تجلی توجه به طبیعت در آثار و پدیده های مصنوع را می توان در دیوار سبز جست چرا که این امکان بوجود آمده که همانند یک تابلو نقاشی، حرکت و ذهنیتی از طبیعت را خلق کرد که هم زیباست و هم زنده، در طی گذشت زمان رنگ خود را تغییر می دهد و در زمان های مشخصی از سال مطابق با شرایط گل می دهد و یا خزان می کند و در هر نگاه، تصویر متفاوتی از خود را در دید مخاطب بوجود می آورد شاید بعد چندم هنر، زنده بودن اثر باشد.
توجه به آثار هنری زنده در موزه های مختلف هنرهای مدرن و معاصر جهان از دهه گذشته شروع شده که غالبا عملیات بازسلزی خود این آثار سبز را به مجموعه اضافه کرده اند. در موزه هنرهای معاصر تهران همزمان با چندسال بازسازی اخیر دوگانه دیوار سبز هیدروپونیک در ورودی موزه که به نام بهار و پاییز طراحی و پس از تایید کمیته فنی وقت اجرا گردید. بازخورد آن در بین بازدید کنندگان ایرانی و خارجی بسیار زیاد است و گاهگاهی گزارش های آن در فضای مجازی دیده می شود . شاید این اولین اقدام در به رسمیت شناختن هنر طراحی و اجرای دیوار سبز باشد .

Category
اداری, بیرونی, تجاری