دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک اداره در مجتمع تجاری سینا واقع در سعادت آباد تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک اداره در مجتمع تجاری سینا واقع در سعادت آباد تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک اداره در مجتمع تجاری سینا واقع در سعادت آباد تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک اداره در مجتمع تجاری سینا واقع در سعادت آباد تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک اداره در مجتمع تجاری سینا واقع در سعادت آباد تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک اداره در مجتمع تجاری سینا واقع در سعادت آباد تهران
نوع سیستم

معمار

آقای مهندس صولت

ابعاد

6 متر مربع

موقعیت

تهران | شهرک غرب

Category
تجاری, داخلی

 

طبقه هشتم برج سینا در شهرک غرب مملو از گیاه و شادابی است، نقطه توجه طراحی داخلی مهندس صولت طراوت، مدرن بودن و زیبایی بود، قسمت اصلی رسیدن به این هدف با ZiaEco تامین شد در هر نگاهی به هر گوشه ای از این معماری زیبا، المانی سبز دیده می شود که محیط را زنده کرده و به مثابه یک گوشه از طبیعت در چشم مخاطب خودنمایی می کند،
یکی از این المان های سبز، آویز های سبز ZiaEco است.
این آویزها به صورت سیستم Self watering آبیاری می شوند و هر ماه ۲ بار به صورت هوشمند به آنها آب داده می شود، نیاز به خروجی آب ندارند و احساس تعلیق به مخاطب می دهد.
منظر سبز این دفتر مخاطب را تا دقایقی به خود مشغول می کند و اهالی دفتر احساس تعلق و وفاداری بیشتری نسبت به محیط کار خود دارند.
طبیعت و روح انسان هر ۲ از یک سرشت هستند، روح ما دلتنگ طبیعت هست تا حد ممکن فضای زندگی مان را با عناصر طبیعی همراه کنیم تا آرامش بیشتری داشته باشیم.