دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه:

دیوار سبز سپند

نام کارفرما:

آقای سلطان زاده

ابعاد :

45 متر مربع

سیستم اجرایی:

هیدروپونیک

موقعیت :

تهران | اقدسیه

بستر بدانیم:

دیوار سبز سپند این دیوارسبز با ابعاد حدودا 45 متر مربع به درخواست شرکت محترم هفت بنا طراحی و اجرا گردید کار طراحی و اجرای این دیوار سبز در تابستان 1400 به پایان رسید. برای ساخت این دیوار از2500 بوته گیاه با تنوعی بالغ بر 14 نوع استفاده شده است و همچنین لازم به ذکر است متد اجرایی این دیوار سیستم هیدروپونیک ضیااکو می باشد ترکیب بندی و طراحی فرم های این طرح کشت با دقت و وسواس خاصی انجام شده و هدف ما علاوه بر زیبایی بصری ، نزدیکی فرم ها به طبیعت بوده است.