دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی صرافی وی آی پی واقع در شریعتی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی صرافی وی آی پی واقع در شریعتی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی صرافی وی آی پی واقع در شریعتی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی صرافی وی آی پی واقع در شریعتی تهران دیوار سبز دیوار سبز
کارفرما

نوع سیستم

معمار

آقای مهندس نیکبخش | آقای مهندس سیاح

ابعاد

6 مترمربع

موقعیت

تهران | عباس آباد

Category
تجاری, داخلی