طراحی اولیه دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک مجتمع تجاری طراحی اولیه دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک مجتمع تجاری طراحی اولیه دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک مجتمع تجاری طراحی اولیه دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک مجتمع تجاری دیوار سبز رویال | دیوار سبز | نمای سبز | هیدروپونیک | ziaeco
کارفرما

آقای افشار

معمار بنا

رضا دانشمیر

موقعیت

تهران | زعفرانیه

ابعاد پروژه

35 متر مربع

وضعیت

ایده ی اولیه

Category
تجاری, داخلی