نمای سبز مجتمع مسکونی پلاک 6 واقع در دروس تهران نمای سبز مجتمع مسکونی پلاک 6 واقع در دروس تهران نمای سبز مجتمع مسکونی پلاک 6 واقع در دروس تهران نمای سبز مجتمع مسکونی پلاک 6 واقع در دروس تهران دیوار سبزنمای سبز مجتمع مسکونی پلاک 6 واقع در دروس تهران
وضعیت

ساخته شده

موقعیت

تهران | دروس

نوع سیستم

تری

کارفرما

آقای قربانی

نام پروژه

نمای سبز دروس پلاک ۶

Category
بیرونی, مسکونی