دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
کارفرما

نوع سیستم

معمار

آقای مهندس صادقی

ابعاد

16 مترمربع

موقعیت

تهران | جاده مخصوص

Category
تجاری, داخلی