دیوار سبز یا گرین وال بیرونی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای باز پاویون شرکت ساختمانی لوتوس واقع در زعفرانیه تهران دیوار سبز یا گرین وال بیرونی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای باز پاویون شرکت ساختمانی لوتوس واقع در زعفرانیه تهران دیوار سبز یا گرین وال بیرونی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای باز پاویون شرکت ساختمانی لوتوس واقع در زعفرانیه تهران دیوار سبز یا گرین وال بیرونی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای باز پاویون شرکت ساختمانی لوتوس واقع در زعفرانیه تهران
نوع سیستم

معمار

مهندس اردم | مهندس بیرق دار

ابعاد

99 مترمربع

موقعیت

تهران | زعفرانیه

Category
بیرونی, تجاری