دیوار سبز
کارفرما

آقای مهندس خوشبخت

نوع سیستم

معمار

ابعاد

7 مترمربع

موقعیت

تهران | فرشته

Category
داخلی, مسکونی