دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای تراس یک خانه مدرن در کامرانیه تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای تراس یک خانه مدرن در کامرانیه تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای تراس یک خانه مدرن در کامرانیه تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای تراس یک خانه مدرن در کامرانیه تهران
کارفرما

آقای جباری

نوع سیستم

معمار

آقای مهندس آشوری

ابعاد

9 مترمربع

موقعیت

تهران | کامرانیه

Category
بیرونی, داخلی, مسکونی