دیوارسبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی تراس یک خانه در ایران زمین تهران دیوارسبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی تراس یک خانه در ایران زمین تهران دیوارسبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی تراس یک خانه در ایران زمین تهران
نوع سیستم

معمار

آقای مهندس کیایی

ابعاد

10 مترمربع

موقعیت

تهران | ایران زمین

Category
بیرونی, مسکونی