دیوار سبز , دیوار_سبز
نام پروژه

دیوار سبز ایرانشهر

کارفرما

مجتمع عمرانی ایرانشهر

نوع سیستم

هیدروپونیک

معمار

مهندس شیرین نواب | مهندس فربد مرتضوی

ابعاد پروژه

15 مترمربع

موقعیت

تهران | ملاصدرا

توضیحات:

بایوفیلتراسیون
روشی برای تصفیه آلودگی های هوا است که در آن از موجودات زنده برای حذف آلاینده ها استفاده می شود. در روش فیلتراسیون زیستی یا همان دیوار سبز هیدروپونیک از میکروارگانیسم ها برای حذف آلودگی هوا بهره برده می شود . هوا از گیاهان و بستر کشت عبور می کند و در این زمان آلودگی همراه هوا به پوشش گیاهی روی این سطح متصل میگردد .

برگ ها، ریشه ها و بستر کشت هرکدام وظیفه ی متفاوتی در تجزیه ی آلایند ه ها دارند. این هوای تصفیه شده و پاک توسط مکنده هایی از پشت دیوار دریافت شده و به سیستم هوای داخلی مجموعه منتقل می شود.

Category
تجاری, داخلی