جزیره سبز فرودگاه امام خمینی ره | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال جزیره سبز فرودگاه امام خمینی ره | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال جزیره سبز فرودگاه امام خمینی ره | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال جزیره سبز فرودگاه امام خمینی ره | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال جزیره سبز فرودگاه امام خمینی ره | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال
کارفرما

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

موقعیت

ایران | تهران

ابعاد پروژه

30 مترمربع

وضعیت

ساخته شده

عکاس

علی خان بابایی

Category
بیرونی, تجاری