دیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی ساختمان اداری شرکت هواوی واقع در سعادت آباد تهران دیوار سبزدیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی ساختمان اداری شرکت هواوی واقع در سعادت آباد تهران دیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی ساختمان اداری شرکت هواوی واقع در سعادت آباد تهران دیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی ساختمان اداری شرکت هواوی واقع در سعادت آباد تهران
نام پروژه

دیوار سبز هوآوی
با همکاری شرکت فراصنعت جدار

کارفرما

شرکت هوآوی

نوع سیستم

هیدروپونیک

با همکاری

فرا صنعت جدار

ابعاد

75 مترمربع

موقعیت

تهران | سعادت آباد

Category
تجاری, داخلی