دیوار سبز هدیش مال دیوار سبز
نام پروژه

دیوار سبز فود کورت هدیش مال

کارفرما

مهندس فریدونفر

نوع سیستم

ابعاد

10.5 متر مربع

موقعیت

تهران | هروی ( فود کورت مجتمع تجاری هدیش مال )

Category
بیرونی, تجاری, کافه و رستوران