دیوار سبز فیضی تابلو سبز فیضی
نام پروژه

تابلو سبز فیضی

نام کارفرما

مهندس فیضی

نوع سیستم

تِرِی

موقعیت

تهران | تهران

ابعاد

وضعیت

ساخته شده

Category
تجاری, داخلی