دیوارسبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی نمایشگاه دوچرخه واقع در میدان قزوین تهران دیوار سبز دوچرخه دیوارسبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی نمایشگاه دوچرخه واقع در میدان قزوین تهران دیوار سبز دیوار سبز
کارفرما

نمایندگی دوچرخه جاینت | شعبه تهران

نوع سیستم

معمار

دفتر معماری باحور

ابعاد

9 مترمربع

موقعیت

تهران | میدان رازی

Category
تجاری, داخلی