دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در لابی یک ساختمان مسکونی واقع در جنت آباد تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در لابی یک ساختمان مسکونی واقع در جنت آباد تهران دیوار سبز
کارفرما

آقای مهندس شانجانی

نوع سیستم

معمار

آقای مهندس بهادری

ابعاد

31 مترمربع

موقعیت

تهران | جنت آباد

Category
داخلی, مسکونی