دیوار سبز کاپیتان دیوار سبز کاپیتان هیدروپونیک
نوع سیستم

معمار

مهندس حسام الدین لک

ابعاد

28 مترمربع

موقعیت

تهران | پاسداران

Category
بیرونی, تجاری