دیوار سبز کاپیتان هیدروپونیک دیوار سبز کاپیتان هیدروپونیک دیوار سبز کاپیتان هیدروپونیک دیوار سبز کاپیتان هیدروپونیک دیوار سبز کاپیتان هیدروپونیک دیوار سبز کاپیتان هیدروپونیک
نوع سیستم

معمار

مهندس حسام الدین لک

ابعاد

28 مترمربع

موقعیت

تهران | پاسداران

Category
بیرونی, تجاری