دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان های دیواری Tray در فضای داخلی کافه OM واقع در محمودیه تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان های دیواری Tray در فضای داخلی کافه OM واقع در محمودیه تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان های دیواری Tray در فضای داخلی کافه OM واقع در محمودیه تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان های دیواری Tray در فضای داخلی کافه OM واقع در محمودیه تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان های دیواری Tray در فضای داخلی کافه OM واقع در محمودیه تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان های دیواری Tray در فضای داخلی کافه OM واقع در محمودیه تهران
کارفرما

آقای علم الهدی

موقعیت

تهران | زعفرانیه

ابعاد پروژه

14 متر مربع

وضعیت

ساخته شده

عکاس

ندا آهنگری

Category
تجاری, داخلی

دیوار سبز در ۵ بخش با ابعاد متفاوت اجرا شده است. سیستم استفاده شده در این دیوار ، “پاد” می باشد.