دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در تراس های یک ساختمان 5طبقه که توسط دکتر علیرضا تغابنی طراحی شده است دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در تراس های یک ساختمان 5طبقه که توسط دکتر علیرضا تغابنی طراحی شده است دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی یک واحد مسکونی واقع در زعفرانیه تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در تراس های یک ساختمان 5طبقه که توسط دکتر علیرضا تغابنی طراحی شده است دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در تراس های یک ساختمان 5طبقه که توسط دکتر علیرضا تغابنی طراحی شده است دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در تراس های یک ساختمان 5طبقه که توسط دکتر علیرضا تغابنی طراحی شده است

موقعیت

سعادت آباد

نوع سیستم

هیدروپونیک

کارفرما

مهندس باقی

نام پروژه

دیوار سبز باقی

Category
بیرونی, مسکونی
Tags
بام_سبز, دیوار سبز, دیوار سبز پرتابل, دیوار سبز;پوشش گیاهی;نمای سبز;طراحی داخلی