دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی دانشگاه هنر تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی دانشگاه هنر تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی دانشگاه هنر تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی دانشگاه هنر تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی دانشگاه هنر تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی دانشگاه هنر تهران
نمایشگاه

دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

کارفرما

دانشگاه هنر تهران

موقعیت

تهران | سازمان برنامه و بودجه

ابعاد پروژه

3 متر مربع

وضعیت

اجرا شده

عکاس

ندا آهنگری

Category
تجاری, داخلی