دیوار سبز آرین موتور دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه :

دیوار سبز آرین موتور

کارفرما :

شرکت آرین دیزل

معمار داخلی:

شرکت دا استودیو

نوع سیستم :

هیدروپونیک و تری

موقعیت :

تهران| نخ زرین

Category
اداری, تجاری