دیوار سبز آرین موتور دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه :

دیوار سبز آرین موتور

کارفرما :

شرکت آرین دیزل

معمار داخلی:

شرکت دا استودیو

نوع سیستم :

هیدروپونیک و تری

موقعیت :

تهران| نخ زرین

توضیحات:

‎پروژه دیوار سبز آرین موتور که در یک محیط اداری و صنعتی اجرا شده کاملا با رویکرد معماری اکسپوز این مجموعه همراه شده است. دیوار سبز این پروژه با سیستم تری که
‎با بهره گیری از گلدان های ضیااکو که خود تلفیق هنر و طراحی صنعتی می باشد، اجرا شده است.
‎خالی از لطف نیست ذکر این نکته که استفاده از این نوع
سیستم به خدمت طرح معماری اکسپوز این مجموعه آمده که ماهیت آن بر آشکار کردن وعدم پنهان سازی ساختار های تاسیساتی سازه میباشد.

Category
اداری, تجاری