دیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش پاد در فضای داخلی یک مشاور املاک واقع در زعفرانیه تهران دیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش پاد در فضای داخلی یک مشاور املاک واقع در زعفرانیه تهران دیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش پاد در فضای داخلی یک مشاور املاک واقع در زعفرانیه تهران دیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش پاد در فضای داخلی یک مشاور املاک واقع در زعفرانیه تهران
نام پروژه

دیوار سبز افروز

کارفرما

مهندس افروز

نوع سیستم

سیستم هیدروپونیک

موقعیت

تهران | زعفرانیه

Category
تجاری, داخلی