گیاهان مناسب برای دیوار سبز هیدروپونیک

گرین وال

یکی از مهمترین بخش های طراحی و اجرای دیوار سبز انتخاب گیاهان مناسب می باشد زیرا گیاه به عنوان موجود زنده در سال های آتی شکل خود را تغییر می دهند و مخاطب به دنبال شادابی همواره از دیوارسبز است. نکات زیر شاید در ابتدا کلی به نظر برسد اما در هر لحظه توجه به […]