دیوار سبز ضیااکو

دیوار سبز هوشمند ضیااکو

انتخاب معماران و برندهای برتر ایران و جهان

پخش ویدیو

دیوار سبز در این دوران تجلی توجه به طبیعت در آثار و پدیده های مصنوع است. چرا که این امکان بوجود آمده که همانند یک تابلو نقاشی، حرکت و ذهنیتی از طبیعت را خلق کرد.

گرین وال

بلندترین دیوار سبز داخلی ضیااکو

هروی/تهران

مجموعه های تجاری بدلیل برخورد مستقیم با مردم جامعه همیشه بهترین مکان برای احیای سبزینگی است. از همین جهت دیوار سبز هدیش مال به ارتفاع 21 و عرض 6 متر در مجتمع هدیش مال واقع در هرویِ تهران واقع شده است. این دیوار سبز که در لابی این مجموعه قرار دارد ، از تمامی 5 طبقه دیده می شود.

موزه هنرهای معاصر تهران

پارک لاله/تهران

تلفیق معماری با طبیعت و گیاهان یک ایده جدید نیست بلکه از زمان‌های اولیه، منظرهای طبیعی و ساخته شده با بناهای شهری در هم آمیخته شدند. بهار و پاییز با مجموع مساحت 54 مترمربع در زمستان 99 طراحی و بهره برداری شد. در این 2 دیوار سبز 1950 بوته گیاه در 21 نوع متفاوت کاشته شده است.

گرین وال
دیوار سبز ضیااکو در موزه هنر های معاصر تهران
گرین وال
دیوار سبز ضیااکو

دیوار سبز برجهای مجلل کوروش

درکه/تهران

مجموعه های تجاری بدلیل برخورد مستقیم با مردم جامعه همیشه بهترین مکان برای احیای سبزینگی است. از همین جهت دیوار سبز هدیش مال به ارتفاع 21 و عرض 6 متر در مجتمع هدیش مال واقع در هرویِ تهران واقع شده است. این دیوار سبز که در لابی این مجموعه قرار دارد ، از تمامی 5 طبقه دیده می شود.

آخرین مقالات ما

تا به امروز:

هشتاد و یک پروژه ی سبز در سیزده شهر ایران