بیش از 1000 مترمربع

دیوار سبز

در سراسر کشور

دیوار سبز ضیااکو (ZiaEco)

از سال ۹۴ همزمان با تاسیس شرکت توسعه معماری سبز عمودی شکل گرفت. هدف از شکل گیری این برند، مطالعه و تحقیق تخصصی و دانش بنیان بر روی سیستم های هیدروپونیک به ویژه در زمینه ی دیوارهای سبز بود. تا امروز، ضیااکو پس از بررسی انواع روش ها در سطح جهانی، به سیستم هایی رسیده است که هر کدام دارای خصوصیات خاص و ویژه ی خود هستند. علاوه بر آنکه که روش هیدروپونیک هم از نظر ما و هم در جهان بهترین روش برای اجرای دیوار های سبز بشمار می رود، ما روش های دیگری را بنابر شرایط پروژه، شرایط اقلیمی ایران و بودجه های مالی متفاوت ، طراحی و اجرا کرده ایم. تا جایی که ما برای آسان کردن اجرای دیوارسبز و ارسال آن به دیگر نقاط کشور دست به طراحی و تولید گلدان های عمودی زدیم و با این کار توانستیم دانش و تخصص این حوزه را به دیگر استان های کشور صادر کنیم. اکنون ضیااکو با اجرای بیش از 1000 مترمربع دیوار سبز ضیااکو در سراسر کشور، پیشرو ترین شرکت در این زمینه به حساب می آید.

دیوار سبز ضیااکو