طراحی سبز کلینیک طراحی سبز کلینیک طراحی سبز کلینیک طراحی سبز کلینیک
نام پروژه

کلینیک دکتر صمدیان

کارفرما

دکتر صمدیان

موقعیت

تهران | گاندی

وضعیت

ساخته شده

Category
تجاری
About This Project