دیوار سبز
نام پروژه

تراس سبز کوهیار

کارفرما

مهندس خوشبخت

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

تهران | فرشته

وضعیت

ساخته شده

Category
داخلی, مسکونی, هیدروپونیک
About This Project