نام پروژه

دیوار سبز پیروزی

کارفرما

آقای صراف

نوع سیستم

موقعیت

تهران | پیروزی

وضعیت

ساخته شده

Category
تری, داخلی, مسکونی, هیدروپونیک
About This Project