دیوار سبز هیدروپونیک دانشگاه هنر تهران | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک دانشگاه هنر تهران | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک دانشگاه هنر تهران | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک دانشگاه هنر تهران | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک دانشگاه هنر تهران | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال
نمایشگاه

دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز

کارفرما

دانشگاه هنر تهران

موقعیت

تهران | سازمان برنامه و بودجه

ابعاد پروژه

3 متر مربع

وضعیت

اجرا شده

عکاس

ندا آهنگری

Category
بیرونی, هیدروپونیک
About This Project