دیوار سبز هیدروپونیک ناهارخوری | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک ناهارخوری | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک ناهارخوری | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک ناهارخوری | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک ناهارخوری | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک ناهارخوری | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال
کارفرما

آقای مهندس باخدا

موقعیت

تهران | زعفرانیه

ابعاد دیوار

4 متر مربع

وضعیت

ساخته شده

عکاس

ندا آهنگری

Category
داخلی, مسکونی, هیدروپونیک
Tags
Hydro
About This Project