دیوار سبز مدرسی دیوار سبز مدرسی دیوار سبز مدرسی
وضعیت

ساخته شده

موقعیت

خیابان دروس

نوع سیستم

هیدروپونیک

کارفرما

خانم مدرسی

نام پروژه

دیوار سبز مدرسی

Category
بیرونی, مسکونی, هیدروپونیک
About This Project