دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه

دیوار سبز صرافی

کارفرما

آقای نیکبخش

موقعیت

تهران | عباس آباد

وضعیت

ساخته شده

Category
تجاری, داخلی, هیدروپونیک
About This Project