دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه:

دیوار سبز شو روم

کارفرما:

مهندس باقری

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

تهران | فرشته

وضعیت

ساخته شده

About This Project